SBS Topmenu

OndertekeningHHT

Zeven organisaties gaan samenwerken onder de vlag van Holland High Tech

Zeven organisaties gaan samenwerken onder de vlag van Holland High Tech

Door krachtenbundeling wordt de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse hightechsector versterkt en presenteert Nederland zich nog beter als hightechland
Utrecht, 21 maart 2013 – Vlak voor het Holland High Tech Event in Media Plaza in Utrecht signeerden de eerste zeven partijen een intentieverklaring om op een aantal terreinen te gaan samenwerken in Holland High Tech. Door deze ondertekening geven Automotive NL, Brainport Industries, Business Cluster Semiconductors Netherlands, High Tech NL, Lucht- en Ruimtevaart Nederland, Mikrocentrum en FME aan dat ze op een aantal terreinen gaan samenwerken om de (internationale) concurrentiekracht van de sector te versterken. Amandus Lundqvist, voorzitter van Holland High Tech “Door een duidelijke en krachtig georganiseerde achterban kunnen we gezamenlijke ambities sneller realiseren en kunnen we een stevigere vuist maken.”

OndertekeningHHT

Van links naar rechts de ondertekenaars van de Holland High Tech samenwerkingsovereenkomst: Amandus Lundqvist (Holland High Tech), Hans Büthker (Lucht- en Ruimtevaart Nederland), Geert Huizinga (FME), Henk Scheepers (High Tech NL), Marc Hendrikse (Brainport Industries), Henk Gerards (Business Cluster Semiconductors Netherlands), Maarten Steinbuch (Automotive NL) en Geert Hellings (Mikrocentrum).

 

Groeiambitie

De groeiambitie van de Holland High Tech is om de export van €32 miljard in 2009 te ruim verdubbelen naar € 77 miljard in 2020. Om deze ambitie te verwezenlijken organiseert Holland High Tech gezamenlijke activiteiten onder vier pijlers: Innovatie, Human Capital, Toeleverketen en Internationaal.

 

Holland High Tech

De stichting Holland High Tech bundelt de krachten van Nederlandse hightechbedrijven, kennisinstellingen en overheid, om samenwerking en innovatie in topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM) te bevorderen en het hightech ecosysteem te versterken. Als Holland High Tech profileert de gezamenlijke Nederlandse HTSM-sector zich als mondiale ‘hightechspeler’ en Nederland als ‘the place to be’ voor hightechbedrijven, kenniswerkers, onderzoeksinstellingen en studenten. Ook stelt deze krachtenbundeling de sector in staat de kansen die opkomende markten bieden beter te benutten.

 

Holland High Tech Event – ‘Creating New Business Together’

Alle belangrijke Nederlandse hightechspelers waren donderdagmiddag 21 maart in Media Plaza bijeen om kennis te delen en samenwerking te versterken. Ruim 500 bezoekers uit het hightech (mkb-)bedrijfsleven, kennis- en onderzoeksinstellingen, scholen en universiteiten en de overheid wisselden deze middag kennis uit en legden veel nieuwe contacten.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Holland High Tech, Carlijn van den Berge, T088-555 4333, M 06-109 129 79, E carlijn.van.den.berge@hollandhightech.nl,I hollandhightech.

 

Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) onderscheiden zich door hun technologische excellentie en behoren in hun marktsegmenten tot de wereldtop. De groeiambitie van de HTSM sector is het verdubbelen van de export van € 32 miljard in 2009 tot € 77 miljard in 2020. Exportcijfers tonen aan dat High Tech en Materialen de exportfactor voor Nederland is, en daarmee van groot belang voor de Nederlandse economie.

 

Nederland is onderscheidend in technologische excellentie en behoort in niches tot de wereldtop. Dit is gebaseerd op een eeuwenlange ervaring in pragmatische, technische oplossingen en cross-overs, passend bij de Nederlandse, anti-hiërarchische cultuur. De Nederlandse hightechsector brengt oplossingen voor de huidige wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid & welzijn, mobiliteit, energie, veiligheid en het klimaat.

 

De stichting Holland High Tech bundelt de krachten van Nederlandse hightechbedrijven, kennisinstellingen en overheid, om samenwerking en innovatie in topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM) te bevorderen, belangen te behartigen en het hightech ecosysteem te versterken. Als Holland High Tech profileert de gezamenlijke Nederlandse HTSM-sector zich tevens als mondiale‘hightechspeler’ en Nederland als ‘the place to be’ voor hightechbedrijven, kenniswerkers, onderzoeksinstellingen en studenten. Ook stelt deze krachtenbundeling de sector in staat de kansen die opkomende markten bieden beter te benutten.

 

, , , , ,

Comments are closed.
UA-33731266-1